queen-maker

Phong Hậu – Queen Maker (2023) Full HD Vietsub

Phong Hậu – Queen Maker (2023) Full HD Vietsub kể về một người dàn xếp tài ba của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh nhảy vào chính trường để biến một luật sư dân quyền cứng đầu trở thành thị trưởng tiếp theo của Seoul.

Phong Hậu – Queen Maker (2023) Full HD Vietsub kể về một người dàn xếp tài ba của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh nhảy vào chính trường để biến một luật sư dân quyền cứng đầu trở thành thị trưởng tiếp theo của Seoul.