nhandanhthanlinhsuphanboithienglieng

Thiêng Liêng – In the Name of God: A Holy Betrayal (2023) Full HD Vietsub

Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bộ Thiêng Liêng – In the Name of God: A Holy Betrayal (2023) Full HD Vietsub xoay quanh những câu chuyện rùng rợn về 4 vị giáo chủ Hàn Quốc tự xưng là nhà tiên tri, loạt phim tài liệu này sẽ phơi bày mặt tối của niềm tin mù quáng.

Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bộ Thiêng Liêng – In the Name of God: A Holy Betrayal (2023) Full HD Vietsub xoay quanh những câu chuyện rùng rợn về 4 vị giáo chủ Hàn Quốc tự xưng là nhà tiên tri, loạt phim tài liệu này sẽ phơi bày mặt tối của niềm tin mù quáng.